متفرقه


مشکل 2

نگاربلاگ | انتقادات و پيشنهادات | متفرقه

نمايش زمان درست نمی باشد! اگر قبل از 24 ساعت باشد بايد بنويسد چند ساعت و چند دقيقه و چند ثانيه قبل. بعد از 24 ساعت و قبل از 48 ساعت بايد بنويسد ديروز. بعد از 48 ساعت و قبل از يک هفته بايد روز هفته را بنويسد و بعد از آن تاريخ نمايش داده شود.


: آقای داريوش تصديقی | : 1631 | : 18 مهر | تعداد نظرات: 0

مشکل 1

نگاربلاگ | انتقادات و پيشنهادات | متفرقه

هنگامی که کاربر به عنوان مدير وارد فهرست مطالب وبلاگ می شود، ترتيب نمايش مطالب بايد برعکس شود، يعنی هرچی ديرتر اصلاح شود، اول قرار گيرد.


: آقای داريوش تصديقی | : 1600 | : 18 مهر | تعداد نظرات: 0

پيشنهاد 2

نگاربلاگ | انتقادات و پيشنهادات | متفرقه

در تمامی فهرست ها، ابتدا مطالب داغ (به ترتيب معکوس زمان اصلاح) و سپس بقيه مطالب نمايش داده شود. در ضمن برای مطالب داغ يک Style در نظر گرفته شود که در هنگام نمايش، با بقيه مطالب غير داغ، متفاوت باشد.


: آقای داريوش تصديقی | : 1677 | : 15 مهر | تعداد نظرات: 0

پيشنهاد 1

نگاربلاگ | انتقادات و پيشنهادات | متفرقه

زمانی که کاربر Login می کند. زمانی که فهرست مطالب در هر محلی نمايش داده می شود، در صورتی که آن مطلب را همان کاربر منتشرکرده باشد، در کنار عنوان مطلب، امکان ويرايش و يا حذف مطلب وجود داشته باشد.


: آقای داريوش تصديقی | : 1585 | : 15 مهر | تعداد نظرات: 0

Powered By Negar Blog 1.2.8