آقای داريوش تصديقی

نگاربلاگ

انتقادات و پيشنهادات | متفرقه
پيشنهاد 2

در تمامی فهرست ها، ابتدا مطالب داغ (به ترتيب معکوس زمان اصلاح) و سپس بقيه مطالب نمايش داده شود. در ضمن برای مطالب داغ يک Style در نظر گرفته شود که در هنگام نمايش، با بقيه مطالب غير داغ، متفاوت باشد.


: 15 مهر | : 15 مهر | : 1678 | تعداد نظرات: 0

نظر
نظر به صورت خصوصی برای نويسنده وبلاگ ارسال شود
Powered By Negar Blog 1.2.8