آقای داريوش تصديقی

نگاربلاگ

انتقادات و پيشنهادات | متفرقه
مشکل 2

نمايش زمان درست نمی باشد! اگر قبل از 24 ساعت باشد بايد بنويسد چند ساعت و چند دقيقه و چند ثانيه قبل. بعد از 24 ساعت و قبل از 48 ساعت بايد بنويسد ديروز. بعد از 48 ساعت و قبل از يک هفته بايد روز هفته را بنويسد و بعد از آن تاريخ نمايش داده شود.


: 18 مهر | : 18 مهر | : 1632 | تعداد نظرات: 0

نظر
نظر به صورت خصوصی برای نويسنده وبلاگ ارسال شود
Powered By Negar Blog 1.2.8